روی عنوان اصلی وبلاگ ها کلیک کنید تا بروز بشوند.دبیرستان صدرا شهرضا - را به فارسی سرچ کنید.
دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا شهرضا/صدرا دو

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

    6       سه کتاب بترتیب با موضوع :

 1) مجموعه داستانهای آزادگان

2) مجموعه داستانهای قبل از انقلاب

3) مجموعه داستانهای دفاع مقدس

 

در فروشگاه های کتاب بترتیب:

1) پاتوق کتاب کتابخوان الکترونیکی

2) کتابراه       3) بوک روم                     

    همراه با توضیحات(معرفی کتاب) بترتیب

    توسط .... نوشته شده اند.

 

الف)محمدمحمودی نورآبادی-داود امیریان -مهری ماهوتی

ب) داود امیریان - مهری ماهوتی-محمدمحمودی نورآبادی   

ج) محمدمحمودی نورآبادی- داود امیریان - مهری ماهوتی 

د) مهری ماهوتی-محمدمحمودی نورآبادی- داود امیریان

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 ...............................................

 

 

.....................................

 

 

....................................

بدون نظر

به وبلاگ : دبيرستان صدرا شهرضا ...... خيلي خوش آمديد! | 11:28 - سه شنبه پانزدهم بهمن 1398