روی عنوان اصلی وبلاگ ها کلیک کنید تا بروز بشوند.دبیرستان صدرا شهرضا - را به فارسی سرچ کنید.
دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا شهرضا/صدرا دو

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

     7      چهار کتاب با عنوان : تشنه دیدار

بترتیب با موضوع: ابوذر غفاری - اویس قرنی -

  امام حسین(ع) وعاشورا - امام زمان(عج)

نوشته شده است نویسندگان این چهار کتاب

بترتیب ..... می باشند.

 

الف)

 

ب)محمدرضا سرشار - مهدی وحیدی صدر -

مهدی وحیدی صدر - مهدی وحیدی صدر

 

ج) 

 

د)

 

 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

http://www.shiitecenter.ir/Portal/Cultcure/Persian/PageID/0/CategoryID/45810/CaseID/147366/71253.aspx

.............................................................

https://www.adinehbook.com/gp/product/9648671599

.............................................................

https://old.pajoohaan.ir/author/1447-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1

.............................................................................

https://old.pajoohaan.ir/document/4331-تشنه-دیدار-(جناب-اویس-قرنی)-؛-مجموعه-اصحاب-پیامبر(ص)-و-ائمه-(ع)

بدون نظر

به وبلاگ : دبيرستان صدرا شهرضا ...... خيلي خوش آمديد! | 10:55 - سه شنبه پانزدهم بهمن 1398