روی عنوان اصلی وبلاگ ها کلیک کنید تا بروز بشوند.دبیرستان صدرا شهرضا - را به فارسی سرچ کنید.
دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا شهرضا/صدرا دو

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

     3)     کدامیک از  کتابهای زیر بترتیب

 با موضوع امام خمینی و کودکان توسط

                             نویسندگان زیر: 

    نادر ابراهیمی    و        ابوالفضل هادی منش     و

   مجید ملامحمدی     و      مرتضی امین     

              نوشته شده است؟ 

 

1) نامه ای برای امام  -  گردنبندی که به ایران آمد -

          دیدار با آرزو    -    روح منی خمینی 

 

 2)    دیدار با آرزو  -   گردنبندی که به ایران آمد -

      روح منی خمینی  -    نامه ای برای امام

 

3)   دیدار با آرزو  -  روح منی خمینی 

 گردنبندی که به ایران آمد  -  نامه ای برای امام

 

4) دیدار با آرزو  -  روح منی خمینی 

نامه ای برای امام  -  گردنبندی که به ایران آمد 

 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

بدون نظر

به وبلاگ : دبيرستان صدرا شهرضا ...... خيلي خوش آمديد! | 11:9 - سه شنبه پانزدهم بهمن 1398