روی عنوان اصلی وبلاگ ها کلیک کنید تا بروز بشوند.دبیرستان صدرا شهرضا - را به فارسی سرچ کنید.
دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا شهرضا/صدرا دو

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

     3)     مجموعه

داستان پیامبران همراه با توضیحات و بریده ای ازکتاب    

 توسط کدامیک از نویسندگان زیر نوشته شده

است و نام فروشگاه کتاب که این مجموعه را

برای معرفی و فروش  عرضه کرده است کدام است!   

 

 الف) ابراهیم حسن بیگی/ کتاب جمکران 

 

ب) مصطفی وجدانی و مرتضی امین/ من و کتاب

 

ج) لاله جعفری/ باهوک

 

د) مرتضی امین/ روزآهنگ

 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

https://www.manoketab.com/co/2304945/W/1/6/مرتضی-امین،مصطفی-وجدانی/10

.................................................

https://www.gajmarket.com/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-40-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C

.................................................

https://qps.ir/ProductDetail/23118/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%82%D8%B5%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(26%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C)

.................................................................

https://golshandastan.tebyan.net/post/92

..................................................................

http://ketabejamkaran.ir/product/71052/%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85

...................................

بدون نظر

به وبلاگ : دبيرستان صدرا شهرضا ...... خيلي خوش آمديد! | 11:8 - سه شنبه پانزدهم بهمن 1398